Strona Główna>>>

 

Narada z dyrektorami szkół

 
 
    


W dniu 20 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice Wójt Gminy Leśniowice odbył naradę z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie gminy.

Podczas narady dyrektorzy zostali poinformowani o przyznaniu dofinansowania przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach do imprez sportowych i kulturalnych na rok 2011 organizowanych w ich placówkach. Omówiono również organizację i rozlicznie imprez dofinansowywanych przez SOK.

Ponadto omówiono Zarządzenie Wójta Gminy Leśniowice w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok w Gminie Leśniowice i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania. Podczas narady zostały omówione również wieloletnie plany doskonalenia zawodowego nauczycieli, Plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 r. oraz organizacja roku szkolnego 2010/2011 i dni wolnych od nauki.

Ponadto omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>