Strona Główna>>>

 

Pamiętamy o Papieżu!

 

    

    

    


W dniu 2 kwietnia 2011 r. na Placu Zgromadzeń w Leśniowicach odbyły się obchody VI Rocznicy Śmierci Papieża Jana Pawła II.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz i ks. Mariusz Skiba z Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Rakołupach, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, dzieci ze szkół z terenu gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się na Placu Zgromadzeń w Leśniowicach. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który podkreślił jak wielkim człowiekiem był Jan Paweł II. Ze swoją nauką docierał do najdalszych zakątków globu, aby odnajdywać drogę do duszy innych ludzi a przez całe swoje życie miał jeden cel - aby zawsze zwyciężało dobro, mądrość i sprawiedliwość. Wójt Gminy zaznaczył, że tegoroczna rocznica jest wyjątkowym czasem refleksji i wspomnień, gdyż po niespełna 6 latach zbliża się ku końcowi proces beatyfikacyjny a termin beatyfikacji zaplanowany jest na dzień 1 maja br.

Uroczystość uatrakcyjniona została częścią artystyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic pod tytułem „Szukałem Was”. Podczas uroczystości zgromadzeni mogli wysłuchać słów Papieża Polaka oraz obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą zdjęcia z różnych okresów życia Papieża.

Po części artystycznej ks. Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczystą drogę krzyżową ulicami Leśniowic. Rozważania drogi krzyżowej przeplatane były naukami wygłaszanymi przez Papieża podczas pielgrzymek do Polski oraz czytaniem Testamentu Papieża.

Uroczystości zakończyły się o godz. 21:37 hołdem milczenia pod kaplicą w Leśniowicach oraz dźwiękiem syreny strażackiej.


oprac. Malwina Stańkowska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>