Strona Główna>>>

 

„Profilaktycznie w szkołach”

 

    


W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2011 r. uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, obejrzeli spektakle profilaktyczne poświęcone uzależnieniom i przemocy.

Spektakle wystawione były przez aktorów Teatru „Kurtyna” z Krakowa a sfinansowane zostały jako część działań profilaktycznych skierowanych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie naszej gminy z Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Wójta Gminy Leśniowice.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Sielcu obejrzeli inscenizacje teatralne pn.:

"Droga bez powrotu" to spektakl poruszający temat alkoholu i dopalaczy w środowisku młodych ludzi. Przedstawienie ostrzega przed problemami zdrowotnymi powstałymi w wyniku spożywania alkoholu, a także zwraca uwagę społeczności szkolnej na marginalizowany w ostatnich latach problem "dopalaczy".

"Lustro" - aktorzy w tej inscenizacji poruszyli temat agresji i wulgaryzmów w komunikacji interpersonalnej, pierwszych inicjacji alkoholowych i papierosowych oraz położyli nacisk na wyrobienie w młodych ludziach "zdrowych nawyków żywieniowych". Chodzi tu o napiętnowanie katastrofalnej oferty dla młodych konsumentów, złożonej z bezwartościowych produktów spożywczych (hamburgery, hot dogi).

Uczniowie Szkół Podstawowych w Leśniowicach, Teresinie, Rakołupach i Sielcu obejrzeli spektakle pn.:

„Dylematy małej Agaty” dla dzieci klas I – III. Spektakl opowiadał o rozterkach małej Agatki, która jest zmuszona dokonywać ważnych wyborów. W pierwszej części przedstawienia poruszono problem bezpieczeństwa dzieci przebywających poza domem, nie zawierania znajomości z przypadkowo spotkanymi osobami i nie ulegania ich namowom. W drugiej części przedstawienia podkreślono wartość zdrowia, właściwego odżywiania oraz wspólnie utrwalone zostały ważne telefony alarmowe. Ostatnia część przedstawienia ukierunkowana była na wyrobienie w dzieciach poczucia odpowiedzialności i uczciwości względem rodziców. Na zakończenie występu aktorzy wspólnie z dziećmi zaśpiewali piosenki tematycznie związane z poruszanymi zagadnieniami.

„Nie dręcz mnie” przeznaczony był dla uczniów kl. IV – VI. Poruszono tu problematykę przemocy i agresji w szkołach, wyłudzania pieniędzy od uczniów, zastraszania ich, znęcania się silniejszych kolegów nad słabszymi. W spektaklu zwrócono uwagę społeczności szkolnej na rosnący problem agresji słownej oraz na zjawisko cyberprzemocy, zyskujące wśród dzieci w ostatnim czasie coraz większą popularność. Szantażowanie i poniżanie rówieśników, poprzez rozpowszechnianie w Internecie obraźliwych treści i amatorskich filmów może prowadzić do silnej  depresji, wywołując załamania nerwowe a także próby samobójcze.

Działania poświęcone takiej problematyce są jedną z najbardziej skutecznych form oddziaływania wychowawczego na współczesną młodzież i dzieci, dlatego też chętnie wspieramy takie inicjatywy i zachęcamy do udziału. Mamy nadzieję, że uczniowie utrwalą sobie w pamięci zdobytą wiedzę oraz wykorzystają w postępowaniu i radzeniu sobie z niewłaściwymi zjawiskami.


oprac. Joanna Jabłońska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>