Strona Główna>>>

 

Narada pracowników Urzędu Gminy Leśniowice

 

    


W dniu 23 marca 2011 r. odbyła się narada zorganizowana przez Wójta Gminy w którym, udział wzięli Przewodniczący Rady gminy, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy oraz pracownicy referatów i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady Wójt Gminy przekazał kierownikom uchwały i wnioski podjęte podczas obrad sesji Rady gminy Leśniowice w dniu 17 marca 2011 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówiono sprawy organizacyjne wyborów sołtysów i rad sołeckich, które zostaną przeprowadzone od 26 marca do 6 kwietnia br.

            Na zakończenie omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>