Strona Główna>>>

 

Podpisano umowę na przebudowę drogi

 

    


W dniu 22 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice podpisano umowę pomiędzy Gminą Leśniowice a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego dotyczącą „Przebudowy drogi gminnej Nr 104972L Horodysko – Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00”.

W ramach niniejszej inwestycji zostanie przebudowana droga o długością około 0,6 km na odcinku Horodysko-Ostów Kolonia. W wyniku przebudowy zostanie wykonana podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa.

Wartość zaplanowanych robót wyniesie 397 962,40 zł. Inwestycja zostanie zakończona 15 lipca 2011 r.


oprac. Maria Sadurska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>