Strona Główna>>>

 

„Tropami Sarny”

 
      

          


W dniu 21 marca 2011 r. Szkoła Podstawowa w Sielcu we współpracy z Nadleśnictwem Chełm zorganizowała dla młodzieży szkolnej zajęcia terenowe w lesie „Borek”, podczas których dzieci rozpoznawały ślady bytowania sarny oraz  poznawały jej tropy i innych zwierząt leśnych. Na zajęciach obecni byli zaproszeni goście: Pani Mirosława Ślipińska pracownik Nadleśnictwa Chełm, Pan Mirosław Sawicki Łowczy Okręgu Chełm oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice a zarazem koordynator z Koła Łowieckiego Nr 23 „Szarak”.

Obserwacje przeprowadzone podczas zajęć zaowocowały wiedzą przyrodniczą, którą uczniowie podzielili się ze swoimi kolegami uczestnicząc w konkursie pt. „Sarna w naturalnym środowisku”,

Imprezę uświetnił także występ uczniów klasy IV inscenizacją pt. „Zwiastuny Wiosny” oraz pokazem „Wiosennej Mody” w wykonaniu szóstoklasistów, przygotowany przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego Panią Elżbietę Sadowską.

Kolejnym punktem spotkania był konkurs wiedzy o sarnie, w którym udział wzięło 8 uczniów z klas IV-VI przygotowywanych pod kierunkiem nauczyciela przyrody Pani Wiesławy Adamczuk. Uczestnicy wykazali się gruntowną wiedzą przyrodniczą a zwycięzcami konkursu zostali: Izabela Bondaruk kl. VI, Michał Pendel kl VI oraz Julia Kulik kl. IV. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Chełm oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sielcu.

W ramach programu „Ożywić Pola – Rok Sarny” szkoła podejmuje jeszcze wiele innych działań, wśród których na uwagę zasługuje konkurs literacki pt. „Sarna w twórczości dziecięcej” przygotowany przez Panią Bożenę Dąbrowską oraz konkursy – plastyczny „Sarna zwierzę naszych lasów, pól i łąk” i fotograficzny „Sarna w obiektywie” pod kierunkiem nauczycieli kształcenia zintegrowanego Pani Alicji Dziurko, Pani Elżbiety Iwaniszczuk i Pani Ewy Sochy.

Warto wspomnieć, że Szkoła Podstawowa w Sielcu już po raz drugi przystąpiła do programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”, który przebiega w tym roku pod hasłem „Rok Sarny”. Podejmowane przez szkołę przedsięwzięcia spotykają się z dużym zainteresowaniem uczniów, instytucji współpracujących ze szkołą oraz rodziców.


oprac. Elżbieta Głuszek

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>