Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Zarządu UKS „Astra” w Leśniowicach

 


W dniu 22 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się posiedzenie Zarządu UKS „Astra” w Leśniowicach, w którym wzięli udział: Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, Pani Małgorzata Romańczuk Skarbnik Klubu oraz Pani Malwina Stańkowska Sekretarz Klubu.

Podczas posiedzenia podjęto Uchwałę o zwołaniu  Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków UKS „Astra” w Leśniowicach na dzień 20 kwietnia 2011 r. I termin - godz. 14:15, II termin - godz. 14:30. Zatwierdzono porządek posiedzenia oraz materiały na Walne Zebranie a także omówiono aktywność członków w tym opłacanie składek przez członków Klubu.oprac. Malwina  Stańkowska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>