Strona Główna>>>

 

Spotkanie organizacyjne

 

      


W dniu 18 marca 2011 r. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystej Drogi Krzyżowej w VI rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Ks. Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, Pani Jadwiga Lisowska p.o. Dyrektora SOK, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Agata Ścibak, Pani Elżbieta Geleta oraz Pani Malwina Stańkowska pracownik UG.

Podczas spotkania ustalono, że uroczystości związane z rocznicą śmierci Papieża odbędą się 2 kwietnia br. o godz. 19:45, a rozpoczną się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, po której wszyscy zgromadzeni udadzą się na drogę krzyżową ulicami Leśniowic.


oprac. Malwina  Stańkowska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>