Strona Główna>>>

 

Gminne Święto Kobiet

 

     
     
       

W dniu 8 marca 2011 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się Gminne Święto Kobiet zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Publiczne Gimnazjum w Sielcu. Na uroczystość licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, panie działające w kole seniora, panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorki i nauczycielki szkół, pracownice samorządowe a także pracownice instytucji i zakładów działających na terenie gminy Leśniowice.

W uroczystości   udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Andrzej Adamczyk Nadleśnictwo Kumów oraz Pan Roman Chmielewski kamerzysta i fotograf.

Święto rozpoczęło się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic. Następnie Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu powitała zaproszonych gości oraz zachęciła do miłego spędzenia czasu. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, w którym podkreślił ogromną rolę kobiet, ich zaangażowanie i aktywność w życiu kulturalnym i społecznym gminy. Podsumował także bardzo dobrą ubiegłoroczną współpracę i wspólne osiągnięcia. Kończąc swoje wystąpienie Wójt Gminy złożył wszystkim Paniom najlepsze życzenia i wspólnie z Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz z obecnymi gośćmi w osobach Panów wręczył czekolady i kwiaty wykonane przez uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Do życzeń dołączył się także Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierunkiem Pani Barbary Parki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem kapelmistrza Pana Feliksa Suchory a także Zespół Muzyczny kierowany przez Pana Kornela Matczuka.

Gminny Dzień Kobiet został zorganizowany m.in. dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów, za co składamy serdeczne podziękowania:

 • Panu Franciszkowi Lubasiowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
 • Panu Arkadiuszowi Mazurkowi Spółka Agro-Pom w Dębinie
 • Pani Annie Gajewskiej Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach
 • Pani Teresie Prokop właścicielce sklepu spożywczo-przemysłowemu w Horodysku
 • Pani Elżbiecie Tarajko właścicielka handlu hurtowego i detalicznego w Majdanie Leśniowskim.
 • Pani Rajmundzie Popielnickiej właścicielce sklepu spożywczo-przemysłowemu REN-ZBIG w Leśniowicach
 • Panom Pawłowi i Piotrowi Połajdowiczom właścicielom Piekarni w Leśniowicach


   oprac. Malwina  Stańkowska

   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

   Strona Główna>>>