Strona Główna>>>

 

Walne Zebrania Sprawozdawcze OSP

 

         


W dniach od 1 do 6 marca 2011 r.  zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w osobach Pan Wiesław Radzięciak, Pan Waldemar Grudka, Pan Buk Ryszard, Pan Edward Szkałuba, Pan Adam Radelczuk, Pan Stefan Prokop i Pan Antoni Pieczykolan.

Na zebraniach zarządy OSP przedstawiali sprawozdania z dotychczasowej działalności za rok 2010 i plany działania na bieżący rok oraz wybierały nowe zarządy i komisje rewizyjne na nową kadencję.

 

Obecnie funkcję Prezesów i Naczelników pełnią następujące osoby:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

PREZES

(nazwisko i imię)

NACZELNIK

(nazwisko i imię)

Leśniowice

RADELCZUK Adam

WINIARCZYK Bogusław

Majdan Leśniowski

SZKAŁUBA Edward

GRUDKA Waldemar

Kumów Plebański

NOWAK Dariusz

PATKOWSKI Józef

Plisków

KRZYSZCZAK Tadeusz

KRZYSZCZAK Tomasz

Alojzów

KOWALCZUK Krzysztof

TRUBACZ Krzysztof

Horodysko

ZIELIŃSKI Jerzy

SZORNAL Robert

Rakołupy Duże

BUK Ryszard

BUK Piotr

Rakołupy

MĄDRZAK Lucjan

JAKUBIEC Mirosław

Kumów Majoracki

PRUS Stanisław

KOT Mirosław

Kasiłan

PANASIUK Krzysztof

SOBCZYŃSKI Łukasz

Sarniak

ŁAZOWSKI Kazimierz

MRÓZ Ryszard

Sielec

DARGIEL Adam

PSZCZOŁA Janusz

Wierzbica

SULEJ Mariusz

ROMAŃCZUK Janusz

Wygnańce

PIECZYKOLAN Antoni

MYDLAK Stanisławoprac. Edward  Szkałuba


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>