Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice

 

         


W dniu 2 marca 2011 r. odbyła się narada  zorganizowana przez Wójta Gminy, w której udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady rozpatrzone zostały Informacje z przygotowań do przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie gminy oraz Program budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014.

Ponadto rozpatrzono sprawozdania za 2010 rok: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2009-2010.

Wypracowano również materiały i porządek obrad na IV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Leśniowice, którą zaplanowano na 17 marca br.

Omówione zostały również sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>