Strona Główna>>>

 

Złote gody

 
 
   
    W dniu 11 stycznia 2011 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Jadwiga Lisowska Kierownik USC w Leśniowicach dojechali do domów par małżeńskich, które zostały odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, a z uwagi na stan zdrowia nie uczestniczyli w uroczystościach wręczenia medali zorganizowanych przez Wójta Gminy i USC w ubiegłym roku.

Podczas odwiedzin Wójt Gminy odznaczył medalami n/w jubilatów:

Państwa Czesławę i Jana Kołtun zam. Poniatówka

Państwa Krystynę i Eugeniusza Janickich zam. Poniatówka

Państwa Wiesławę i Mieczysława Czapków zam. Poniatówka

Państwa Danutę i Stanisława Trynieckich zam. Poniatówka

Państwa Izabelę i Zbigniewa Sitarz zam. Poniatówka

i przekazał Jubilatom listy gratulacyjne od Wojewody Lubelskiego i Starosty Chełmskiego życząc szczęścia i pomyślności na dalsze lata ich wspólnego życia. Pani Jadwiga Lisowska Kierownik USC przyłączyła się do życzeń i wręczyła kwiaty.


oprac. Jadwiga Lisowska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>