Strona Główna>>>

 

Kolejne środki dla Gminy Leśniowice

 

 

W dniu 23 lutego 2011 r. w Departamencie Koordynacji Projektów Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została popisana Umowa pomiędzy: Wójtem Gminy Leśniowice a Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację wniosku w ramach Działania 4.1.3 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” na Utwardzenie placu na działce 241/3 oraz remont chodników wzdłuż tras komunikacyjnych w miejscowości Sielec”

Celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępu do obiektów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych, a w konsekwencji ułatwienie dostępu oraz zwiększenie możliwości aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.

 

W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

- utwardzenie placu na działce 241/3 o powierzchni 998 m2;

- remont chodników wzdłuż tras komunikacyjnych o powierzchni 720 m2 w miejscowości Sielec;

- wykonanie zjazdów na posesje o powierzchni 42 m2;

- wykonanie 2 zadaszeń przystanków.


oprac. Maria Sadurska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>