Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej”

 

 


W dniu 22 lutego 2011 r. w Chełmie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

W zebraniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Jadwiga Lisowska p.o. Dyrektora SOK, Pani Malwina Stańkowska Sekretarz KS „ASTRA” w Leśniowicach, lokalni przedsiębiorcy: Pani Teresa Prokop i Pani Iwona Szłapak, Pani Teresa Szwarc członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Leśniowskiej i Okolic a także reprezentanci poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Podczas zebrania przedstawiono i omówiono:

 • sprawozdanie finansowe za 2010 rok,
 • sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2010 rok,
 • sprawozdania Rady Programowej za 2010 rok,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2010 rok,
 • zmiany w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 • zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Ponadto podjęto uchwały:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2010 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej za 2010 rok,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010 rok,
 • zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 • zatwierdzenia w zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na zakończenie Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik Prezes Zarządu LGD podziękowała wszystkim za bardzo dobrą współpracę w 2010 r.


oprac. Malwina Stańkowska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>