Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD

 

W dniu 11 lutego 2011 r. w Hotelu Relax w Chełmie odbyło się posiedzenie Rady Programowej LGD, tematem którego było przeprowadzanie procedury wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Programowej reprezentujący naszą gminę tj. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pani Jadwiga Lisowska  p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury, Pani Teresa Szwarc członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Leśniowskiej i okolic.

Podczas posiedzenia Rada Programowa dokonała oceny wniosków i ustaliła listę rankingową w sprawie przyznania pomocy finansowej gminom w ramach działania ”Małe Projekty”.

Na liście znalazł się nasz wniosek pod nazwą „Utworzenie Centrum spotkań w Kumowie Plebańskim”.oprac. Jadwiga Lisowska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>