Strona Główna>>>

 

Spotkanie Świąteczno - Noworoczne

 

     

     

     

     


W dniu 29 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne.

Gospodarzem spotkania był Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. W uroczystości udział wzięli: Pan Józef Górny Wiceprezydent Miasta Chełm, Pan Mirosław Wesołowski Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes Zarządu PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes BS w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, prezesi i właściciele instytucji oraz przedsiębiorstw współpracujących z gminą, zespoły śpiewacze „Sielanki”, ‘Kumowianki” i „Rakołupianki”, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz pracownicy urzędu gminy.

Uroczystość rozpoczęła się jasełkami w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sielcu. Spotkanie uświetnił również swoim występem Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki”.

Dużą niespodzianką dla gości był występ Pani Joanny Rudzińskiej, która zaśpiewała pięknie zinterpretowane kolędy  „Wśród nocnej ciszy”, oraz „Mędrcy świata”,  a także pieśń operetkową pod tytułem „Czardasz”.

Zabierając głos Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice powitał gości a następnie podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym roku oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Na zakończenie złożył serdeczne życzenia na nadchodzący Nowy 2012 Rok.

Głos zabrał również Pan Józef Górny Wiceprezydent Miasta Chełma, który złożył wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.

Kolejnym punktem uroczystości była wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. Andrzeja Pytera, po której wszyscy obecni podzielili się opłatkiem.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze świąteczno - noworocznej oraz przy dźwiękach zespołu muzycznego z Leśniowic pod kierownictwem Pana Kornela Matczuka.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>