Strona Główna>>>

 

X sesja VI kadencji Rady Gminy

 

     

  

W dniu 29 grudnia 2011 r. odbyła się X sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyła Pani Urszula Klein Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leśniowicach, która poinformowała radnych o zasadach funkcjonowania ośrodka i przyjmowania pacjentów.

Ponadto podczas sesji radni zapoznali się z Informacją ze współpracy z sołectwami w 2011 rok, przyjęli Plan Pracy Rady Gminy oraz Plany Pracy Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej na rok 2012.

Na omawianej sesji podjęto również uchwały w sprawie:

    1. Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015;

    2. Budżetu gminy na 2012 rok:

    3. Zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>