Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

 

     

   

W dniu 19 grudnia 2011 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych urzędu.

Podczas narady rozpatrzono Informację z realizacji zadań w roku 2011 poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych gminy oraz Informację ze współpracy z sołectwami za 2011 rok.

Ponadto zapoznano się z projektem planu pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z planami pracy stałych komisji Rady Gminy Leśniowice na 2012 rok.

Omówiono również sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>