Strona Główna>>>

 

Wieczór poetycki Diany Cichockiej

 

 

     

   

         W dniu 13 grudnia 2011 r. w Chełmie odbył się Wieczór Poetycki Diany Joanny Cichockiej, na którym autorka promowała swój drugi  tomik wierszy „Z szuflady serca”. Tomik wierszy poświęcony jest miłości , rodzinie i znajomym.

          W uroczystym wieczorze uczestniczyła Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, która na zakończenie wieczoru złożyła Pani Dianie w imieniu Wójta Gminy serdeczne gratulacje z okazji wspaniałego wieczoru poetyckiego, który przebiegał w uroczej i wspaniałej atmosferze. Autorce wierszy dziękujemy za bardzo dobrą współpracę i pasję, którą promuje naszą gminę i region.

        Życzymy aby entuzjazm twórczy towarzyszył jej przez długie lata. Życzymy również satysfakcji z wykonywanej pracy a także dalszych sukcesów na niwie kultury.

        Zachęcamy wszystkim miłośników wierszy do przeczytania tomiku, który można nabyć u autorki jak również w Urzędzie Gminy Leśniowice.


 

oprac. Joanna Jabłońska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>