Strona Główna>>>

 

Narada dyrektorów szkół

 

 

     

   

W dniu 7 grudnia  2011 r. odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy. Podczas spotkania omówione zostały plany doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz plany finansowe szkół na rok 2012.

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum przedłożyli również informację dotyczącą zabezpieczenia budynków na zimę oraz działań profilaktycznych podejmowanych przed okresem zimowym poprawiających bezpieczeństwo uczniów w tym okresie.

Ponadto podczas narady dyskutowano na temat zmian organizacyjnych szkół oraz bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

 

oprac. Justyna Oliwiak

 

 


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>