Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu

 

 

     W dniu 30 listopada 2011 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli: Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych urzędu.

Podczas narady przekazane zostały kierownikom zgłoszone wnioski i interpelacje radnych oraz podjęte uchwały podczas obrad IX sesji Rady Gminy Leśniowice.

Omówiono również wnioski z poprzedniego kierownictwa i sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

     


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>