Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

 

 

     

             W dniu 22 listopada 2011 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice. Podczas posiedzeń członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2012 rok oraz analizy uchwał okołobudżetowych tj. 

    a) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok;

    b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok             2012;

    c) podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na         2012 r.;

    f)  w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,                 rolnego i leśnego.


Komisje dokonały również analizy projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2012 r. Podczas posiedzeń komisje zgłosiły swoje propozycje, które zostały ujęte w projektach uchwał. Wszystkie projekty uchwał komisje zaopiniowały pozytywnie. Podczas posiedzeń poszczególne komisje wypracowały również swoje Plany Pracy na 2012 rok oraz zgłosiły propozycje do Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2012 rok. Ponadto Komisja Gospodarcza Rady Gminy zapoznała się z Informacją z utrzymania zieleni i zadrzewień na terenie Gminy Leśniowice w 2011 roku.


oprac. Agnieszka Raczyńska

  


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>