Strona Główna>>>

 

Kolejne środki na inwestycje otrzymane

 

 

             W dniu 17 listopada 2011 r. Gmina Leśniowice  uzyskała informację , iż decyzją  Wojewody Lubelskiego, Gmina Leśniowice otrzymała dotację celową na dofinasowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104972L Horodysko- Ostrów Kolonia od km 0+ 000 do km 0+558” .

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana i oddana do użytku w miesiącu czerwcu 2011 r.  Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Dotacja w wysokości  61 124,00 zł  dzięki staraniom Wójta Gminy Leśniowice Pana Wiesława Radzięciaka została  pozyskana  z rezerwy celowej   Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011”.


oprac. Maria Sadurska

  


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>