Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu

 

 

     W dniu 16 listopada 2011 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli: Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych urzędu.

Podczas narady dokonano analizy projektu budżetu gminy oraz projektów uchwał okołobudżetowych na 2012 rok. Rozpatrzone zostały również: Informacja z przebiegu kampanii oraz wyników wyborów do Sejmu i Senatu RP,  Informacja w sprawie przyjęcia nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na 2012 r. oraz Informacja z utrzymania zieleni i zadrzewień w 2011 r.

Ponadto zgłoszone zostały przez kierowników propozycje zadań inwestycyjnych do budżetu na 2012 r. a także propozycje do Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy i Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2012 r.

Omówiono również sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.oprac. Agnieszka Raczyńska

  


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>