Strona Główna>>>

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

 

     

     

     

     

     



W dniu 11 listopada 2011 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim i Majdanie Leśniowskim. W kościele w Kumowie Plebańskim odbyła się także część artystyczna w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Następna część uroczystości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Majorackim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pan Mariusz Pochylczuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pani Jolanta Wachacka Dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Waldemar  Szynal Prezes Zarządu PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice,  Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość otworzył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic, po którym Pan Jarosław Smalej zgłosił Wójtowi Gminy gotowość do Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Następnie dokonano wprowadzenia sztandarów: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach i szkół z terenu gminy oraz odśpiewano hymn narodowy.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie okolicznościowe Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, w którym podkreślił, że Gminne Obchody Święta Niepodległości są wyrazem naszej pamięci o bohaterach walk niepodległościowych, że są dniem zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, a także dniem radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość.

Po wystąpieniach Pan Jarosław Smalej odczytał uroczysty Apel Poległych, podczas którego rozlegał się dźwięk werbla. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku przez władze gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Stefanem Prokopem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Wieńce złożyły także delegacje zaproszonych gości: Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Chełmie. Przed pomnikiem symboliczne znicze zapaliły delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum.

Uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych przeplatany recytacją wierszy w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pana Kornela Matczuka.

Na zakończenie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice podziękował wszystkim obecnym za udział w tak ważnej dla wszystkich Polaków uroczystości.

  

oprac. Marcin Kołodziej



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>