Strona Główna>>>

 

Odbiór końcowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

     W dniu 31.10.2011 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie 23 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice” realizowanej przez Zakład Budowlany Obsługi Technicznej Bud. Mieszkaniowego „ECOINSBUD”.

Odbioru inwestycji dokonała Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lesniowice w skład której weszli: Mirosław Kusik, Maria Sadurska – pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice, Janusz Domański – Radny Gminy przy udziale Adama Hałasa inspektora nadzoru oraz Grzegorza SłupczyńskiegoWykonawcy zadania.

W ramach inwestycji wybudowano 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków na tereni gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia zakończył się kwotą 226 136,00 zł.

Inwestycja została sfinansowana ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Lesniowice oraz wkładu własnego osób, które zadeklarowały udział w przedsięwzięciu.oprac. Maria Sadurska 


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>