Strona Główna>>>

 

Kierownictwo Urzędu Gminy Leśniowice

 
 
       
 

W dniu 10 lutego 2011 r. odbyła się narada Wójta Gminy Leśniowice z kierownikami Referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady rozpatrzone zostało Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXIV/171/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na rok 2010, a także omówiono organizację Gminnego Dnia Kobiet, zadania i wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>