Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu

 

 

     


W dniu 02 listopada 2011 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych urzędu.

Podczas narady przekazane zostały kierownikom zgłoszone wnioski oraz podjęte uchwały podczas obrad VIII sesji Rady Gminy Leśniowice.

Ponadto omówiono realizację wniosków zgłoszonych w 2011 roku podczas obrad sesji oraz kierownictw. Omówiono również sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>