Strona Główna>>>

 

Poświęcenie placu wiertni

 

 

     

     


W dniu 25 października 2011 r. odbyło się poświęcenie platformy wiertniczej w Horodysku. W uroczystości udział wzięli m.in.: Pan Marian Sewerski Senior Project Advisor Chevron Polska Energy Resources w Warszawie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Ks. Janusz Ryń Proboszcz Parafii w Bończy, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pani Teresa Prokop Sołtys Wsi Horodysko, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rakołupach, przedstawiciele firmy Chevron oraz pracownicy Firmy Nafta Piła.

            Po krótkim szkoleniu odnośnie bezpieczeństwa na placu budowy, głos zabrał Pan Marian Sewerski, który powitał wszystkich przybyłych i poinformował o przebiegu prac przygotowawczych i czasie trwania odwiertu a następnie poprosił Księdza Janusza Ryń proboszcza Parafii w Bończy o modlitwę i dokonanie poświęcenia placu budowy oraz wiertni.

Na zakończenie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice powitał serdecznie i gorąco wszystkich pracowników Firmy Nafta Piła na terenie gminy oraz życzył aby prace wykonawcze zakończyły się sukcesem.oprac. Malwina StańkowskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>