Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu

 

 

     W dniu 18 października 2011 r. odbyło się kierownictwo zorganizowane przez Wójta Gminy, w którym udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy i pracownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych urzędu.

Podczas narady rozpatrzone zostały: Informacja z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III kwartały 2011 r., Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2010 r., Informacja z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych za III kwartały oraz planowane wydatki w IV kwartale 2011 r. z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych, Informacja z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2011 r. dofinansowanych ze środków unii europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.

W kolejnym punkcie ustalono i przygotowano materiały na najbliższą sesję rady gminy, która planowana jest 27 października 2011 roku.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z  funkcjonowaniem urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>