Strona Główna>>>

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

     

     


W dniu 14 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, dyrektorzy i nauczyciele szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy, rodzice oraz uczniowie szkoły.

Uroczystość otworzyła Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, która przywitała wszystkich przybyłych na święto.

Następnie Wójt Gminy, wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym podkreślił starania, jakich dokładają nauczyciele, aby dobrze wykształcić i wychować młode pokolenie. Zwrócił też uwagę na możliwości, jakie stwarza gmina by ułatwić nauczycielom realizację stawianych przed nimi zadań. Nie zapomniał też o pracownikach obsługi, którzy z zaangażowaniem i oddaniem wykonują swoje obowiązki na rzecz szkoły i uczniów.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak szczególnie wyróżniającym się nauczycielom przyznał Nagrody, które otrzymali: Pan Kornel Matczuk z Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pani Wiesława Adamczuk ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pani Barbara Skierewska ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Diana Cichocka ze Szkoły Podstawowej w Teresinie i Pani Marta Kuźniewska ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

Wójt przyznał również nagrodę Pani Elżbiecie Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu za dobre kierowanie pracą szkoły, stwarzanie warunków do dobrego procesu dydaktyczno-wychowawczego, wzorowo zorganizowane uroczystości szkolne, gminne
i powiatowe, angażowanie rodziców do udziału w życiu szkoły oraz pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez szkołę.

Ponadto Wójt Gminy przyznał dodatki motywacyjne za właściwe kierowanie pracą szkół: Pani Małgorzacie Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Pani Annie Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach.

Pani Elżbieta Głuszek wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły za wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej następującym nauczycielom:  Pani Wiesławie Adamczuk, Pani Elżbiecie Sadowskiej, Pani Bożenie Dąbrowskiej, Pani Elżbiecie Iwaniszczuk oraz Pani Alicji Dziurko.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej w Sielcu.oprac. Malwina Stańkowska

 


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>