Strona Główna>>>

 

V Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką

połączone z integracją firmy Chevron

 

 

     

     

     

     


 

W dniu 13 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyły się V Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową połączone z integracją firmy Chevron.

        W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Pan John Claussen Country Manager Chevron Polska, Pani Laura Easton Public Relations Advisor Europe, Pan Marian Sewerski Senior project Advisor Chevron Polska, Muriel Roberts Public and Government Affairs Manager Europe, Pani Lauren Hillis – PR Coordinator Europe, Pani Agnieszka Piłka Główny Księgowy Chevron Polska, Pani Barbara GalantyAsystent Country Managera Chevron Polska, Pan Jacek Zaperty Koordynator do spraw transport Chevron Polska, przedstawiciele firmy Nafta Piła wykonującej prace wiertnicze, na czele z managerem projektu Panem Tomaszem Wilguszem, Pani Nina Różańska Doradca Wojewody Lubelskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, radni, sołtysi, zespoły śpiewacze z terenu gminy, twórcy ludowi, sympatycy folkloru i tradycji ludowych, nauczyciele i społeczność szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonała Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, która powitała wszystkich zebranych.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. W swoim wystąpieniu podkreślił tradycję organizacji Rakołupskich Spotkań z Kulturą i Sztuką Ludową a także omówił najważniejsze informacje o gminie i o nowych realizowanych inwestycjach takich jak budowa elektrowni wiatrowej oraz badanie obecności złóż gazu łupkowego.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach przedstawiająca tradycje związane z uprawą i zbiorem ziemniaków.

Podczas uroczystości odbyły się również konkursy sprawnościowe, w których aktywnie uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli. Jednym z nich był konkurs na najszybsze obieranie jak największej ilości ziemniaków, w którym wzięły udział władze gminy, przedstawiciele Firmy Chevron Polska oraz mieszkańcy gminy. W konkursie bezapelacyjnie zwyciężył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Następnie wszyscy uczniowie z rąk Pana Mariana Sewerskiego Senior project Advisor Chevron Polska oraz przedstawicieli firmy otrzymali upominki w postaci maskotek promujących Chevron Polska.

W dalszej części uroczystości Pan Marian Sewerski omówił działalność Firmy Chevron związaną przede wszystkim z badaniem obecności złóż gazu łupkowego w miejscowości Horodysko oraz harmonogram najbliższych prac.

Następnie rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Tradycyjna Potrawa” a wyniki przedstawiały się następująco:

·         w kategorii „Potrawa ziemniaczana”:
I miejsce - Katarzyna Panas
II miejsce - Iwona Matczuk
III miejsce - Elżbieta Łuczkiewicz

·         w kategorii „Potrawa mięsna”:
I miejsce - Anna Stępień
II miejsce - Magdalena Ciechan
III miejsce - Agnieszka Mazurek

·         w kategorii „Pieróg drożdżowy pieczony”:
I miejsce - Bożena Oliwiak
II miejsce - Maria Dziedzic
III miejsce - Magdalena Kwiatoń

Dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane przez Firmę Chevron Polska wręczali: Pan John Claussen Country Manager Chevron Polska oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Podczas uroczystości nie zabrakło również występów zespołów śpiewaczych z terenu gminy: „Sielanki” i „Rakołupianki” a także Zespołu Muzycznego z Leśniowic.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.oprac. Malwina Stańkowska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>