Strona Główna>>>

 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

  

 

W dniu 9 października 2011 r. odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu RP w których zdecydowaliśmy kto będzie nas reprezentował i rządził naszym krajem.

Obecne wybory przeprowadzone były w oparciu o nową ustawę Kodeks wyborczy, gdzie osoby niepełnosprawne mogły  głosować  korespondencyjnie lub za pomocą nakładek Braill’a.

Na terenie gminy głosowaliśmy w pięciu obwodach. Uprawnionych do głosowania było 3192 mieszkańców, w głosowaniu udział wzięło 984., co dało frekwencję 30, 83%.

Jak widać wielu mieszkańców nie skorzystało z prawa demokracji.

Najliczniej do głosowania poszli mieszkańcy w obwodzie Nr 5 w Kumowie Majorackim – 43,14%.

W pozostałych obwodach frekwencja wyniosła:

    Obwód Nr 1 w Poniatówce – 29,01%

    Obwód Nr 2 w Leśniowicach – 26,72%

    Obwód Nr 3 – 33,59%

    Obwód Nr 4 – 28,25%.

Mieszkańcy naszej gminy tradycyjnie i najwięcej zagłosowali na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego oddając 331 głosów, co dało 35,78% poparcia.

Na drugim miejscu znajduje się lista Prawi i Sprawiedliwość 226 głosów tj. 24,43%.

Dużą niespodzianką jest to że dużo mieszkańców zagłosowało za listą Ruchu Palikota oddając na nią 132 głosy tj. 14,27% poparcia, przez co znalazła się na trzecim miejscu.

Na czwartym miejscu lista Platformy Obywatelskiej 123 głosy tj. 13,30%.

Kolejne miejsca zajęły:

    Lista Sojusz Lewicy Demokratycznej - 85 głosów

    Lista Polska jest Najważniejsza - 13 głosów

    Lista PPP Sierpień 80 -  9 głosów

    Lista Samoobrona Leppera - 6 głosów

W wyborach do Senatu mieszkańcy opowiedzieli się za Józefem Zającem kandydatem z listy PSL oddając 490 głosów tj. 50,1%.

Drugie miejsce zajął Krzysztof Grabczuk 209 głosów, a trzecie miejsce Lucjan Cichosz 170 głosów .

Pozostali kandydaci otrzymali:

    Michał Gołaś 67 głosów

    Łukasz Bartnik 29 głosów.

Wybory przebiegały spokojnie i bez żadnych zakłóceń.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach.

 

 

 

 /-/ Wiesław Radzięciak

Wójt Gminy LeśniowiceW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>