Strona Główna>>>

 

Drugie posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

     


 

W dniu 5 października 2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Wójta Gminy Leśniowice do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który przywitał wszystkich obecnych.

Następnie dokonano ustaleń dotyczących przygotowania lokali wyborczych, dojazdu członków komisji, odbioru kart do głosowania, plakatów, obwieszczeń oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

W dalszej części Pani Joanna Jabłońska - Urzędnik Wyborczy przeprowadziła szkolenie w zakresie przeprowadzenia wyborów oraz ustalenia wyników głosowania.

Następnie komisje odbyły posiedzenia podczas których podzielono obowiązki związane z przygotowaniem wyborów.

 

 

oprac. Joanna JabłońskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>