Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu

 

 

     


 

W dniu 28 września 2011 r. odbyło się kierownictwo zorganizowane przez Wójta Gminy, w którym, udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy i pracownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady przekazane zostały kierownikom wnioski i interpretacje radnych oraz uchwały, podjęte w dniu 22 września br.

Ponadto rozpatrzone zostały: Informacja ze współdziałania z Lokalną Grupą Działania, Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr IV/16/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2010 rok i I półrocze 2011 r., Ocena postępu wdrażania Strategii Gminy Leśniowice na lata 2007-2015 oraz Ocena postępu wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśniowice.

Na zakończenie omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

        


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>