Strona Główna>>>

 

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

     


 

 

W dniu 21 września 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Wójta Gminy Leśniowice Zarządzeniem Nr 79 z dnia 19 września 2011 r.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który po przywitaniu wszystkich obecnych, omówił cel spotkania, zapoznał ze składami poszczególnych komisji oraz wyznaczonymi pracownikami z urzędu do pracy w komisjach i do obsługi informatycznej.

W dalszej części wszyscy członkowie komisji  zapoznani zostali z wybranymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych, które przedłożyła Pani Joanna Jabłońska Sekretarz – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. wyborów.

Następnie komisje odbyły posiedzenia podczas których wybrali spośród siebie przewodniczących i zastępców komisji.

Ponadto członkowie komisji omówili zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład.

 

Składy obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Poniatówce

 

1.      Łazowska Jadwiga zam. Sarniak – Przewodnicząca

2.      Sitarz Krzysztof zam. Poniatówka - Z-ca Przewodniczącej

3.      Gardziński Bogdan zam. Dębina - Członek

4.      Kramczyk Beata zam. Alojzów - Członek

5.      Mróz Judyta zam. Poniatówka - Członek

6.      Nocek Łukasz Marcin zam. Wierzbica - Członek

7.      Prokop Krzysztof Edward zam. Politówka - Członek

8.      Rykała Agnieszka zam. Kumów Majoracki - Członek

 9.      Siewak Andrzej zam. Sarniak  - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Leśniowicach

 

  1. Buk Ryszard zam. Rakołupy Duże - Przewodniczący
  2. Geleta Elżbieta zam. Leśniowice – Z-ca Przewodniczącego
  3. Graboś Izabela zam. Leśniowice - Członek
  4. Jagnicki Stanisław zam. Nowy Folwark – Członek
  5. Kieliszek Marcin Krzysztof zam. Majdan Leśniowski - Członek
  6. Skubisz Urszula zam. Leśniowice - Członek
  7. Sulej Czesława zam. Leśniowice - Członek
  8. Szałaj Małgorzata zam. Kumów Majoracki - Członek
  9. Zielińska Anna zam. Leśniowice - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rakołupach

 

          1.      Prokop Teresa zam. Horodysko - Przewodnicząca
    2.     
Gardias Alina Grażyna zam. Janówka – Z-ca Przewodniczącej
    3.     
Fornal Stanisław zam. Kumów Majoracki - Członek
    4.     
Jańczuk Grzegorz zam. Horodysko - Członek
    5.     
Jołtuch Wojciech Stanisław zam. Kumów Majoracki - Członek
    6.     
Łubkowska Małgorzata Magdalena zam. Dębina - Członek
    7.     
Mielniczuk Iwona Agnieszka zam. Rakołupy Duże - Członek
    8.     
Rzeszot Anna Zofia  zam. Sielec - Członek
    9.     
Stańkowski Jacek zam. Rakołupy Duże - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sielcu

 

          1.      Oszust Maria zam. Sielec - Przewodnicząca
    2.     
Pendel Barbara Maria zam. Sielec – Z-ca Przewodniczącej
    3.     
Borsuk Romuald Piotr zam. Politówka - Członek
    4.     
Koniuk Ewelina zam. Sielec - Członek
    5.     
Łazowska Joanna zam. Sarniak - Członek
    6.     
Majewska Anna zam. Kumów Majoracki - Członek
    7.     
Malinowska Elżbieta Krystyna zam. Dębina - Członek
    8.     
Mazur Monika Agnieszka zam. Sielec - Członek
    9.     
Szajner Angelika Karolina zam. Rakołupy  - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kumowie Majorackim

 

          1.      Sztejn Gabriela zam. Kumów Plebański – Przewodnicząca
    2.     
Gajewski Lucjan Bolesław zam. Leśniowice – Z-ca Przewodniczącej
    3.     
Domański Jerzy zam. Sarniak - Członek
    4.     
Janicka Dorota Marta zam. Kumów Plebański - Członek
    5.     
Kudyba Grzegorz zam. Leśniowice - Członek
    6.     
Rzeszut Małgorzata zam. Haliczany - Członek
    7.     
Sereda Marlena Joanna zam. Kumów Majoracki - Członek
    8.     
Zieliński Czesław Marian zam. Leśniowice - Członek
    9.     
Zyfert Katarzyna Karolina zam. Kumów Majoracki - Członek


 oprac. Joanna Jabłońska
        


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>