Strona Główna>>>

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy


 

   

   

   


        W dniu 8 września 2011 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy, na których radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. Radni nie wnieśli uwag do realizacji budżetu gminy i wypracowali pozytywne opinie.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2011 roku Gminnego Zakładu Komunalnego i Samorządowego Ośrodka Kultury a także dokonała kontroli przeprowadzonych procedur przetargowych w 2011 r. Kontrola wypadła zadowalająco.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej radni zapoznali się z przebiegiem prac inwestycyjnych realizowanych przez gminę w 2011 r. oraz z organizacją przewozów w regularnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Leśniowice.

            Na posiedzeniu Komisji Socjalnej radni zapoznali się z Informacją z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, Informacją na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz Informacją z pracy biblioteki oraz świetlicy wiejskiej za I półrocze 2011 r. Ponadto Komisja Socjalna udała się na wizytację do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie gminy w celu skontrolowania przygotowania szkół do roku szkolnego 2011/2012.

Podczas wizytacji komisja stwierdziła, że wszystkie placówki dobrze przygotowały się do roku szkolnego, zapewniając dzieciom bezpieczeństwo oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i dobrą obsługę. 

Wizytacją objęta została również Gminna Publiczna Biblioteka w Leśniowicach oraz Świetlica Wiejska w Rakołupach, które zdaniem komisji działają prężnie i zapewniają dzieciom dużo ciekawych zajęć i atrakcji w czasie wolnym od nauki.

oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>