Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu


 
   


W dniu 7 września 2011 r. odbyło się kierownictwo zorganizowane przez Wójta Gminy, w którym, udział wzięła Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy i  pracownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady rozpatrzone zostały: Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej; Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012; Informacja z pracy bibliotek i świetlicy za I półrocze 2011 r.; Informacja z kontroli przeprowadzonych procedur przetargowych w 2011 r. oraz Informacja z funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2011 roku Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Samorządowego Ośrodka Kultury.

Ponadto zapoznano się z przebiegiem prac inwestycyjnych realizowanych przez gminę w 2011 r. oraz z organizacją przewozów w regularnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Leśniowice.

Na zakończenie omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska
    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>