Strona Główna>>>

 

Gminne rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012


 
   
   
    

W dniu 1 września 2011 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011.

W uroczystości udział wzięli: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor SP w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach i Pani Anna Kowal Dyrektor SP w Rakołupach.

Otwarcia uroczystości dokonała Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, która powitała przybyłych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak, który przekazał Pani Elżbiecie Głuszek Akt przedłużenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu okolicznościowym podsumował działania, jakie podejmowane były w szkołach oraz plany na rok bieżący. Życzył także wszystkim miłej współpracy, cierpliwości, skutecznego działania oraz ciekawych i trafnych pomysłów, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy i sukcesów w życiu osobistym, natomiast uczniom dobrych wyników w nauce oraz przyjaznej atmosfery.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sielcu.


oprac. Malwina StańkowskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>