Strona Główna>>>

 

Spotkanie z inwestorami

 
 
    
 

W dniu 3 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z przedstawicielami firm E.ON i Veolia na temat dalszego ich zainteresowania w budowę ferm wiatrowych na terenie gminy. Inwestorzy zadeklarowali dalszą swoją wolę prowadzenia inwestycji na terenie gminy. Władze ze swej strony zadeklarowały powrócenie do realizacji podjętej przez Radę Gminy pół roku wcześniej Uchwały w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Studium obejmie następujące elementy:

- wyznaczenie nowych form ochrony środowiska, w tym NATURA 2000,
- wskazanie lokalizacji farm wiatrowych,
- zmiana zapisu dz. 427/3 w Sielcu poprzez rozszerzenie o zabudowę mieszkaniową i usługi,
- wskazanie lokalizacji biogazowni na terenie gminy Leśniowice.oprac. Mirosław Kusik

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>