Strona Główna>>>

 

Gminne Dożynki 2011 połączone z Festynem Konia


 
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    


W dniu 21 sierpnia 2011 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się Gminne Dożynki 2011 połączone z promocją sołectw i Festynem Konia.

Dożynki są jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych zwyczajów ludowych, które ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Są też największym w roku świętem gospodarskim rolników będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzonym po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic. Następnie prowadząca Pani Diana Cichocka powitała wszystkich przybyłych po czym oddała głos Panu Wiesławowi Radzięciakowi Wójtowi Gminy Leśniowice, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali również zaproszeni goście: Pani Elżbieta Dębiec w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz Pani Dorota Mnich z Biura Poselskiego Posła Zbigniewa Matuszczaka.

Ponadto w uroczystościach udział wzięli: Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Ryszard Tryniecki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Jacek Semeniuk Wójt Gminy Wojsławice, Pan Wiesław Gumiela Kierownik PT KRUS w Chełmie, Pan Robert Kaper Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, Pan Adam Olifirowicz Prezes Firmy „Biomass”, Pani Anna Mirzwa Kierownik ARiMR w Chełmie, Pani Lucyna Kozaczuk Kierownik MOPR w Chełmie, Pani Irmina Juśkiewicz-Bartnik Prezes LGD „Ziemi Chełmskiej”, Pan Bogusław Barcicki Kierownik PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL Leśniowice, dyrektorzy zakładów pracy, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi, dzieci i młodzież szkolna oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz wielu miłośników obrzędów i tradycji dożynkowych.

Ponadto listy do organizatorów i rolników skierowali: Pani Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, Pan Arkadiusz Bratkowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Jerzy Stefaniuk Poseł na Sejm RP oraz Pan Tadeusz Sławecki Poseł na Sejm RP.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawiali księża: ks. Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz Parafii Kumów Plebański oraz ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach.

Podczas mszy świętej odbył się korowód dożynkowy poprowadzony przez starostów dożynek Państwa Dorotę i Andrzeja Ziarek, podczas którego przekazali oni tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Wójta Gminy. W korowodzie zaprezentowano 14 wieńców przygotowanych przez: Sołectwo Leśniowice: KGW Leśniowice, Panie z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach i Szkołę Podstawową w Leśniowicach;  Sołectwo Majdan Leśniowski: KGW Majdan Leśniowski; Sołectwo Kumów Majoracki: Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego; Sołectwo Nowy Folwark: mieszkanki wsi Nowy Folwark; Sołectwo Plisków: mieszkańcy wsi Plisków; Sołectwo Poniatówka: mieszkanki wsi Poniatówka; Sołectwo Rakołupy: Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup i Szkołę Podstawową w Rakołupach; Sołectwo Sarniak:  KGW Sarniak; Sołectwo Teresin: mieszkanki wsi Teresin oraz Sołectwo Sielec: Szkołę Podstawową w Sielcu oraz Zespół Śpiewaczy „Sielanki” z Sielca. Podczas korowodu można było usłyszeć tradycyjne pieśni dożynkowe czy też wiersze. Po zakończeniu mszy św. Wójt Gminy i starostowie dożynek podzielili się ze wszystkimi gośćmi poświęconym dożynkowym chlebem.

Podczas uroczystości przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy dożynkowe. W konkursie „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” zwyciężył wieniec uwity przez Panie z Zespołu Śpiewaczego „Kumowianki” z Kumowa natomiast w konkursie „Najsmaczniejszy chleb wiejski” I miejsce zajął chleb upieczony przez Panią Kazimierę Zawiślak z Leśniowic. Nagrody finansowe za wieńce wręczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, natomiast nagrody rzeczowe oraz bony towarowe za chleby wiejskie wręczali: Wójt Gminy oraz sponsorzy: Pani Irmina Juśkiewicz-Bartnik Prezes LGD „Ziemi Chełmskiej” i Pan Włodzimierz Miśkiewicz przedstawiciel Firmy E.ON. Energie Odnawialne w Szczecinie. Zwycięski wieniec i chleb zyskały prawo reprezentacji naszej gminy na Dożynkach Powiatowych w Siedliszczu w dniu 4 września br.

Po rozstrzygnięciu obu konkursów, przeprowadzono także Loterię Fantową, w której do wygrania były atrakcyjne nagrody ufundowane przez: PB „Parter” w Srebrzyszczu, „Elektromet” w Chełmie, Gospodarstwo Ogrodnicze „Wilgosowie” z Białopola oraz Panią Monikę Mazur z Sielca. Warunkiem odbioru nagrody była osobista obecność przy scenie podczas losowania. Nagrody losowali starostowie dożynek a wręczył je Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Ponadto organizatorzy zapewnili wiele innych atrakcji m.in. pokazy bractwa rycerskiego „Towarzystwo Szabli i Miecza” z Zamościa oraz bogatą część artystyczną, w której zaprezentowały się zespoły śpiewacze z terenu gminy: „Kumowianki”, „Sielanki” i „Rakołupianki”, Zespół „Show-Dance” z Alojzowa, Zespół Muzyczny z Leśniowic, Kapela Ludowa „Siennica” z Siennicy Różanej oraz Zespół „Ventus” z Hrubieszowa.

Tradycyjnie już na przygotowanych przez sołectwa stoiskach można było skosztować tradycyjnych regionalnych wypieków i potraw regionalnych a także podziwiać prace twórców ludowych. W tym roku swoje stoiska wystawiło 12 sołectw tj.: Janówka, Kumów Majoracki, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Nowy Folwark, Plisków, Rakołupy, Rakołupy Duże, Sarniak, Sielec, Teresin i Wierzbica. Za trud włożony w przygotowanie stoisk organizatorzy przyznali sołectwom nagrody rzeczowe w postaci drzewek i mąki, które ufundowane zostały przez Młyn w Sielcu oraz Gospodarstwo Ogrodnicze „Wilgosowie” z Białopola.

Serdecznie dziękujemy sołtysom, radom sołeckim, radnym oraz pracownikom odpowiedzialnym za sołectwa za wielki wkład pracy w przygotowanie stoisk, wypieków, wieńców a także za aktywny udział w tegorocznych dożynkach.

Imprezą towarzyszącą tegorocznym dożynkom był Festyn Konia podczas którego uczestnicy mogli spróbować swoich sił w amatorskim konkursie skoków przez przeszkody oraz w konkursie zręczności powożenia. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. działacze Lubelskiego Związku Hodowców Koni: Pan Henryk Wójtowicz Prezes oraz Pan Andrzej Kosior Wiceprezes.

W konkursie skoków przez przeszkody zwyciężył Pan Dariusz Sulowski, II miejsce zajął Jarosław Sulowski – obaj panowie z Janówki gm. Leśniowice, a III miejsce zajęła Pani Magdalena Górska z Chełma.

W konkursie zręczności powożenia najlepszym okazał się Pan Grzegorz Dyć zam. Sielec, II miejsce wywalczył Pan Roman Popielnicki zam. Majdan Leśniowski, a III miejsce zajął Pan Andrzej Rogucki ze stajni „Mój Eden” w Strupinie.

Ponadto podczas Festynu Konia zaprezentowano konie ze stadniny „Siedlina” w Dębinie a także konie wielu innych hodowców z terenu gminy i nie tylko. Wielu uczestników organizowało pokazowe przejażdżki i przejazdy umilając w ten sposób czas wszystkim zgromadzonym widzom.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci Float’s dla koni a najlepsi zawodnicy puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach, PKS w Chełmie a także Firmę „Elektromet” z Chełma a wręczali je: Pan Wiesław Radzięciak, Wójt Gminy Leśniowice, Pan Henryk Wójtowicz Prezes LZHK oraz Pan Bogusław Barcicki Kierownik PKS w Chełmie.

Na zakończenie przyznano także dyplom i nagrodę dla najlepszego konia na Festynie Konia 2011 a otrzymał go ogier, którego właścicielem jest Pan Henryk Wójtowicz z Janowa a prezentowany był przez Pana Dariusza Sulowskiego. Ponadto dyplom uznania i nagrodę otrzymał Pan Bogdan Gardziński hodowca z Dębiny (gm. Leśniowice) za prezentację klaczy „Amazonka” – vice championa na tegorocznej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sitnie

Festyn Konia był pierwszą tego typu imprezą w naszej okolicy i miał na celu promocję hodowców koni, ich osiągnięć a także zaprezentowanie możliwości sportowych i użytkowych konia. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągnęła wielu widzów. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się w kalendarz naszych imprez gminnych.

Wszystkie atrakcje przygotowane przez organizatorów, słoneczna pogoda, serdeczna rodzinna atmosfera oraz wspaniała zabawa dożynkowa prowadzona przez Zespół „Ventus” z Hrubieszowa, która trwała do rana, sprawiły że Gminne Dożynki 2011 połączone z promocją sołectw i Festynem Konia były idealną formą świętowania i odpoczynku dla mieszkańców po zakończonych żniwach.

Za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne serdecznie dziękujemy sponsorom a są to:

·        E.ON Energie Odnawialne  w Szczecinie

·        Geofizyka Sp. z o.o. w Toruniu

·        Przedsiębiorstwo Budowlane „Partner” Srebrzyszcze

·        „Agropom” Sp. z o.o. w Dębinie

·        „Perfekt” Sp. z o.o. w Chełmie

·        Centrum Techniki Narzędziowej „Elektromet” w Chełmie

·        Bank Spółdzielczy w Leśniowicach

·        „Biomass” Sp. z o.o. Chełm

·        „Opus IT” w Chełmie

·        Stacja Kontroli Pojazdów w Leśniowicach

·        Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Leśniowicach - E. Tarajko

·        SUR w Leśniowicach

·        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ren-Zbig” Popielniccy w Leśniowicach

·        Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Horodysku

·        Usługi Transportowe w Chełmie - Leszek Gajewski

·        Lokalna Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”

·        PKS Sp. z o.o. w Chełmie

·        Gospodarstwo Ogrodnicze „Wilgosowie” w Białopolu

·        Młyn Gospodarczy w Sielcu

·        Halina i Roman Chmielewscyoprac. Malwina Stańkowska

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>