Strona Główna>>>

 

Narada pracownicza


 
   
   

           


W dniu 17 sierpnia 2011 r. odbyła się narada zorganizowana przez Wójta Gminy, w której, udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz oraz kierownicy i pracownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady przekazane zostały kierownikom wnioski oraz uchwały podjęte podczas VI sesji Rady Gminy Leśniowice. Przedłożona została również Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych, Informacja z przebiegu turnieju „Między Nami Sąsiadami” oraz Informacja z przygotowań do Gminnych Dożynek połączonych z Festynem Konia.

Ponadto przedłożone zostały informacje pracowników urzędu gminy z wykonywania swoich zakresów czynności tj. Pani Wiesławy Sitarz oraz Pani Małgorzaty Rzeszut.

        Na zakończenie omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>