Strona Główna>>>

 

Obrady VI sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice


 
   
   

            

 

W dniu 11 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady VI sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie oraz Pan Sławomir Dzieńkowski Kierownik Posterunku Policji w Żmudzi. Podczas obrad Pani Elżbieta Piebiak  przedłożyła Informację o stanie środowiska na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice w imieniu wszystkich radnych, z okazji XX-lecia Klubu Sportowego „ASTRA” Leśniowice złożył Panu Wiesławowi Radzięciakowi założycielowi i Prezesowi Klubu Sportowego „Astra” Leśniowice,  serdeczne gratulacje oraz życzenia wytrwałości i sukcesów w dalszej pracy na rzecz upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

    a)zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;

    b)zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014;

        Radni i sołtysi zgłosili również wnioski i interpelacje dotyczące remontów dróg oraz złej naprawy ubytków w jezdniach. W związku z tym, że wnioski te dotyczyły dróg powiatowych Wójt zobowiązał się do przekazania ich do Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie. oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>