Strona Główna>>>

 

Spotkanie z bezrobotnymi


 
   
   

           

W dniu 8 sierpnia  2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się bezpłatne zajęcia zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice i Dyrektora OHP w Chełmie, w ramach działalności Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Chełmie. Zajęcia dotyczyły poszukiwania pracy, wyjazdów do pracy za granicę oraz kształcenia dla dorosłych, W spotkaniu udział wzięli: osoby bezrobotne z terenu gminy Leśniowice.

Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak, który powitał wszystkich zebranych. Następnie głos zabrały Panie Eliza Mazurek i Katarzyna Józefacka, które omówiły zagadnienia związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy oraz metody aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto zostały przedstawione aktualne oferty pracy.   


oprac. Jacek StańkowskiW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>