Strona Główna>>>

 

Narada dyrektorów

 
 
    
 

W dniu 1 lutego 2011 r. odbyła się narada dyrektorów z udziałem nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie stron internetowych szkół, podczas którego omówiono funkcjonalność stron, przepływ informacji oraz zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas spotkania Wójt Gminy Leśniowice omówił podział przyznanych dodatkowych godzin dydaktyczno-wychowawczych dla poszczególnych szkół i zatwierdził aneksy do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011.

Ponadto dyrektorzy zostali zapoznani z protokołem z kontroli szkół przeprowadzonej w dniu 7 stycznia 2011 r. oraz przekazane zostały im zalecenia pokontrolne.

Omówiono również zasady udziału szkół w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar, dniem, czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>