Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu


 

   


W dniu 25 lipca 2011 r. odbyła się narada zorganizowana przez Wójta Gminy, w której, udział wzięli Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy i pracownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja z inwentaryzacji mienia gminy i jednostek organizacyjnych za 2010 r. oraz Informacja ze współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości za I półrocze 2011 r.

Ponadto przedłożone zostały informacje pracowników urzędu gminy z wykonywania swoich zakresów czynności tj. Pana Edwarda Szkałuby, Pana Dariusza Zalewy oraz Pana Piotra Szkałuby.

Na zakończenie omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>