Strona Główna>>>

 

Święto Policji

    

W dniu 14 lipca 2011 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Policji, które odbyły się w Muzeum Chełmskim.

Podczas uroczystości wyróżniający się policjanci otrzymali awanse zawodowe. Ci, którzy brali udział w akcjach powodziowych otrzymali medale za „Zasługi dla pożarnictwa”. Byli także tacy, którzy odebrali odznaczenia za długoletnią służbę.

Wójt Gminy złożył Panu Zbigniewowi Grochmalowi Komendantowi Miejskiej Policji w Chełmie oraz wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Policji najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za pełnioną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania ładu i porządku publicznego.

 

oprac. Malwina Stańkowska

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>