Strona Główna>>>

 

Przegląd gwarancyjny drogi w Sielcu


 
   
    

            W dniu 14 lipca 2011 r. dokonano przeglądu gwarancyjnego modernizowanego w 2010 roku odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie. W wyniku przeglądu komisja nie stwierdziła uwag i zastrzeżeń, do jakości wykonanych robót drogowych.

 

oprac.Mirosław Kusik


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>