Strona Główna>>>

 

Przekazanie sprzętu sportowego


 
   
    

            W dniu 4 lipca 2011 r. w Pliskowie odbyło się przekazanie sprzętu sportowego dla młodzieży z Pliskowa.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony przekazującego: Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach, a ze strony przyjmującego: Pan Mirosław Jaworski Radny Rady Gminy Leśniowice oraz Krzysztof Frycz, Paweł Kawerski, Kamil Harcej, Beata Marcyniuk, Ola Frycz i Patryk Żydek.

Przekazany sprzęt został zakupiony ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach w ramach zadania „Realizacja zajęć sportowych jako element oddziaływania profilaktycznego”.

Świetlica wiejska powstała w wyremontowanym budynku po byłym sklepie. Remontu, we własnym zakresie, dokonała młodzież z Pliskowa, która włożyła największy trud i zaangażowanie w przygotowanie pomieszczenia na utworzenie tej siłowni.

Młodzież w ramach podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia wręczyła Panu Wiesławowi Radzięciakowi Wójtowi Gminy oraz Panu Mirosławowi Jaworskiemu Radnemu Rady Gminy Leśniowice kwiaty.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>