Strona Główna>>>

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała

 
 
   W dniu 22 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w której uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Stefan Prokop Przewodniczący oraz członkowie komisji.

Głównym punktem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Organizatorami tegorocznego wypoczynku letniego są Szkoły Podstawowe w Leśniowicach, Sielcu, Teresinie oraz Uczniowski Klub Sportowy ASTRA w Leśniowicach.

Ponadto podczas posiedzenia rozpatrzone zostały wnioski złożone przez przedsiębiorców na zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych.oprac. Joanna Jałońska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>